Universitetskaya St., 16 Kharkiv, 307/1.
733-79-57
fl@uipa.edu.ua

International Day for the Liberation of Nazi Concentration Camps

International Day for the Liberation of Nazi Concentration Camps

Робота зі студентами на заняттях не обмежується лише навчальними чи розвивальними складовими: великого значення також набуває виховний напрям. 11 квітня – пам’ятна дата – Міжнародний день визволення в’язнів нацистських концтаборів, саме тому напередодні, 9 квітня, викладачами кафедри іншомовної підготовки, європейської інтеграції та міжнародного співробітництва було організовано перегляд відео, присвяченого змалюванню подій того часу та їхніх наслідків для сьогодення.Доцентом кафедри, Корнюш Ганною В’ячеславівною, було організовано плідне обговорення відеоматеріалів у групі студентів 1-го курсу ДКІ-К20 + ДКІ-ПОЦТ20. Кожен зі студентів мав можливість висловитися англійської мовою щодо того, які уроки винесла міжнародна спільнота з подій тих часів,  та що слід робити, аби надалі не допустити подібних трагедій.   

Working with students is not limited to teaching grammar, vocabulary or communication skills: moral education is also important. April 11 is a memorable date since it is the International Day for the Liberation of Nazi Concentration Camps, which is why on Friday, April 9, teachers of the Department of Foreign Language Training, European Integration and International Cooperation showed their students a video depicting the relevant events and their consequences for today’s world.Hanna Korniush, Associate Professor of the Department, organized a fruitful discussion of the video materials with the 1st-year students (group ДКІ-К20 + ДКІ-ПОЦТ20). Each of the students was kindly encouraged to speak and write in English about the lessons learned by the international community and suppose what should be done to prevent similar tragedies in the future.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *