Universitetskaya St., 16 Kharkiv, 307/1.
733-79-57
fl@uipa.edu.ua

Досягнення кафедри

Кафедра іноземних мов постійно покращує якісний склад персоналу.

Наразі на кафедрі працюють чотири кандидати наук (зав. кафедрою доц. Г. І. Зеленін, доц. К.О. Ремізанцева, ст. викл. А. В. Саркісова, асист. Г. В. Корнюш), результати дисертаційних досліджень яких активно використовуються у навчальному процесі. У 2016 році у рамках програми підвищення кваліфікації отримали сертифікати ТКТ (Teaching Knowledge Test) викладачі кафедри: Єрьоменко О.М, Іваненко В.В, Перепелиця К.Ю, Шиліна А.Г, Подорожна А.О.

Усі викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних та національних конференціях, семінарах, постійно підвищують рівень своєї методичної майстерності. У 2015-2016 н.р. викладачі кафедри взяли участь у семінарах за темами «Використання кейс-методу у викладанні іноземної мови студентам немовних ВНЗ», «Роль Інернет-ресурсів у підготовці викладача до занять з іноземної мови» та інших. Усе це дає можливість викладачам кафедри досягати значних результатів у науковій, навчально-виховній та організаційній діяльності, зацікавити студентів своїм предметом, та створювати на заняттях атмосферу творчості та взаєморозуміння. Усі викладачі кафедри – висококваліфіковані спеціалісти, які вдало поєднують викладацьку роботу з науковою та перекладацькою діяльністю.

Напрям науково-дослідної роботи кафедри: «Психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов в ВШ».

Вивчення особливостей студентів полегшує вибір та застосування методів і прийомів, найбільш відповідних до їх інтересів, навчальних цілей і умов навчання, що сприяє оптимізації процессу викладання.

На даний час основна наукова тема кафедри іноземних мов: «Формування професійних компетенцій майбутніх інженерів-педагогів у процесі навчання іноземних мов». На базі кафедри постійно проводяться науково-методичні семінари, де обговорюються найбільш важливі та новітні методи викладання іноземної мови у немовних ВНЗ.