Universitetskaya St., 16 Kharkiv, 307/1.
733-79-57
fl@uipa.edu.ua

Наукова діяльність

На кафедрі іноземних мов розвиваються наступні наукові напрями:

З жовтня 2017 р. кафедра працює над науково-методичним обґрунтуванням педагогічних умов і дидактичної моделі комбінованого навчання іноземних мов (що означає інтеграцію аудиторного навчання із онлайн-, дистанційним і самостійним навчанням) студенів інженерно-педагогічного профілю, що вилилося у вибір теми науково-дослідної роботи другої половини дня № ВШ 17-02 «Педагогічні умови комбінованого навчання іноземних мов студентів інженерно-педагогічних спеціальностей» (IV квартал 2017 р. – ІІІ квартал 2019 р.) (тему затверджено на засіданні Науково-педагогічної ради академії – протокол № 1 від 02.10.2017 р.) та підтверджується підготовкою та публікацією членами кафедри науково-дослідних, дискусійних і навчально-методичних робіт. 

Теми науково-дослідних робіт кафедри за минулі і поточний періоди:

1. № ВШ 12-01 «Наскрізна підготовка студентів інженерно-педагогічних спеціальностей з
іноземної мови» (2012-2014 рр.) заключний звіт затверджено на засіданні Науково-
педагогічної ради академії (протокол № 3 від 06.06.2014 р.)
2. № ВШ 15-06 «Формування професійних компетенцій майбутніх інженерів-педагогів у процесі
навчання іноземних мов» (2015-2017 рр.) тему затверджено на засіданні Науково-педагогічної
ради академії (протокол № 1 від 08.09.2015 р.); заключний звіт затверджено на засіданні
Науково-педагогічної ради академії (протокол № 1 від 02.10.2017 р.)
3. № ВШ 17-02 «Педагогічні умови комбінованого навчання іноземних мов студентів інженерно-
педагогічних спеціальностей» (IV квартал 2017 р. – ІІІ квартал 2019 р.): тему затверджено на
засіданні Науково-педагогічної ради академії (протокол № 1 від 02.10.2017 р.); заключний звіт
затверджено на засіданні Науково-технічної ради академії (протокол № 5 від 19.12.2019 р.)
4. № ФН 20-10 «Підвищення ефективності засвоєння навчально-професійної інформації
студентами інженерно-педагогічних спеціальностей у процесі іншомовної підготовки» (2020-
2021 рр.) тему затверджено на засіданні Науково-технічної ради академії (протокол № 5 від
19.12.2019 р.).