Universitetskaya St., 16 Kharkiv, 307/1.
733-79-57
fl@uipa.edu.ua

Напрямки роботи

Активна науково-дослідна діяльність студентів.

Кафедра іншомовної підготовки, європейської інтеграції та міжнародного співробітництва Технологічного факультету Української інженерно-педагогічної академії провадить активну науково-дослідну діяльність. Усі викладачі кафедри залучені до виконання науково-дослідної роботи другої половини дня, успішно готують та оприлюднюють статті, беруть участь в організації та проведенні науково-методичних семінарів на рівні академії та виступають із доповідями на регіональних, усеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях і семінарах. Завдяки цьому на кафедрі плідно розробляються актуальні наукові напрями, а саме:

Удосконалюються підходи до розвитку професійних компетенцій на заняттях з іноземної мови, що відображено у низці публікацій науково-педагогічних кадрів кафедри, а також підтверджено успішним захистом науково-дослідної роботи другої половини дня № ВШ 15-06 «Формування професійних компетенцій майбутніх інженерів-педагогів у процесі навчання іноземних мов» восени 2017 р.

З жовтня 2017 р. кафедра працювала над науково-методичним обґрунтуванням педагогічних умов і дидактичної моделі комбінованого навчання іноземних мов (що означає інтеграцію аудиторного навчання з дистанційним) студенів інженерно-педагогічного профілю, що вилилося у вибір теми науково-дослідної роботи другої половини дня № ВШ 17-02 «Педагогічні умови комбінованого навчання іноземних мов студентів інженерно-педагогічних спеціальностей». На теперешній час кафедра працює над новою темою науково-дослідної роботи другуї половини дня #20-10 «Підвищення ефективності засвоєння навчально-професійної інформації студентами інженерно-педагогічних спеціальностей у процесі іншомовної підготовки» (2020-2021рр.). Теиу затверддено на засіданні Науково-технічної ради академії (протокол №5 від 19.12.2019р.)

З науково-методологічної позиції детально вивчаються особливості комунікативного підходу до навчання іноземних мов студентів інженерно-педагогічних спеціальностей, психолого-педагогічні основи формування позитивної мотивації до навчання тощо.

Підвищення кваліфікації:

— створення науково-методичних матеріалів для використання при підготовці бакалаврів;

— розробка конкретних пропозицій щодо вдосконалення учбового процесу, впровадження сучасних інформаційних технологій при навчанні іноземній мові;

— застосування інформаційних ресурсів.

Напрямки роботи:

Протягом усього періоду навчання студенти готуються за такими дисциплінами:
— Іноземна мова;
— Іноземна мова за професійним спрямуванням;
— Іноземна мова-професійно-ділового спілкування).
Також кафедра надає бажаючим додаткові освітні послуги:
— Факультативні заняття з англійської мови для студентів (4 години на тиждень)
— Адаптаційний курс з англійської мови для студентів (2 години на тиждень).

Факультативні заняття проводяться для студентів усіх курсів, які бажають ефективно та цікаво поглиблювати свої знання граматики та лексики англійської мови, вдосконалювати навички усного та письмового спілкування, а також знайти нових друзів та товаришів за інтересами.
Заняття адаптаційного курсу допоможуть студентам першого курсу покращити рівень володіння англійською мовою, щоб успішно навчатися за загальною програмою.


Заняття у рамках надання зазначених освітніх послуг проводяться за комунікативним підходом (орієнтація на усне та письмове спілкування, аутентичні матеріали, інтерактивні форми навчання тощо). На початку кожного з курсів проводиться безкоштовне тестування для визначення вихідного рівня знань студентів. Навчання проводиться у групах по 10-12 чоловік початкового та середнього рівня.
Кафедра іншомовної підготовки, європейської інтеграції та міжнародного співробітництва Технологічного факультету Української інженерно-педагогічної академії забезпечує підготовку студентів усіх факультетів академії з англійської, німецької, французької мов.

Постійно підкреслюється і необхідність модернізації та удосконалення підходів до викладання іноземних мов й технологій навчання. Сьогодні на кафедрі застосовуються різні методи викладання іноземних мов. Перевага надається методам, які об’єднують комунікативні та пізнавальні цілі. Завдяки новітнім технологіям та удосконаленням науки, використання таких підходів стає ще більш ефективним.

Специфіка навчання іноземних мов на кафедрі полягає в тому, що в процесі передбачається, насамперед, формування мовленнєвих навичок і розвиток мовленнєвих вмінь, а не засвоєння знань у чистому вигляді.