Universitetskaya St., 16 Kharkiv, 307/1.
733-79-57
fl@uipa.edu.ua

Методичний семінар на тему «Педагогіка ХХІ століття: формування цифрової дидактики»

Методичний семінар на тему «Педагогіка ХХІ століття: формування цифрової дидактики»

Черговий методичний семінар на тему «Педагогіка ХХІ століття: формування цифрової дидактики» відбувся 1 березня 2023 року. Доктор педагогічних наук, професор кафедри Шумський Олександр Леонідович виступив з доповіддю, в рамках якої окреслив ключові аспекти впровадження цифрової дидактики в навчальний процес сучасних ЗВО, а саме: особливості взаємодії психолого-педагогічних, інформаційних та цифрових технологій із використанням трансдисциплінарного підходу у формуванні навчальних середовищ із матеріальним та інформаційно-технологічним складником, що базується на сучасних цифрових засобах навчання; готовність викладачів до застосування інженерних методів проектування та конструювання інноваційного навчального середовища, а також проектування та конструювання електронних освітніх ресурсів; добір методів, форм та засобів навчання, розроблення оцінки в структурі е-дидактики щодо організації персоналізованого навчання. В ході подальшого обговорення було розглянуто питання стосовно того, чи можна вважатицифрове навчання традиційним форматом освіти, але в дещо вдосконаленому цифровому вигляді; яким чином на державному рівні вирішується проблема розробки теоретико-методичних засад і впровадження цифрової дидактики в освітню практику та ін..