Відкрите заняття

21 жовтня 2019 р. Корнюш Ганною В’ячеславівною, кандидатом педагогічних наук, старшим викладачем кафедри іноземних мов було проведено відкрите заняття з дисципліни «Іноземна мова професійно-ділового спілкування (англійська)» у групі ДТ-ПОХ17.

Практичне заняття було присвячено темі «Mysteries of the World» та переслідувало триєдину мету:

  • навчальну – активізувати, розширити і систематизувати знання з лексики відповідної тематики, поглибити набуті знання з граматики, відпрацювати методу роботи із тестовими завданнями типу «Використання мови»;
  • розвивальну – вдосконалити навички читання, аудіювання, говоріння; розширити уявлення студентів щодо цікавих фактів про наш світ загалом і у царині харчових технологій зокрема;
  • виховну – сприяти розвиткові соціокультурної свідомості студентів, поглибити їхню зацікавленість у професійно релевантних темах.

На практичному занятті було органічно реалізовано усі вищезазначені цілі, повноцінно сформовано позитивний і інтерактивний мікроклімат, раціонально та доцільно підібрано  форми і методи навчання, ефективно поєднано традиційні навчальні технології із цифровими, вибудувано міжпредметну інтеграцію із дисциплінами професійного циклу відповідно до спеціальності, за якою навчаються студенти даної групи, використано низку індивідуальних та групових форм взаємодії, що сприяло формуванню навичок самостійної і командної роботи тощо.

Заняття було відвідано та високо оцінено Бабенко Крістіною Євгеніївною, кандидатом фізико-математичних наук, доцентом, завідувачкою кафедри менеджменту.

IMG-de714f935182193d2d0d374ffb6fed61-V IMG-9ffc32eccd15935890a4d4756a639d12-V

 

 

 

Комментирование на данный момент запрещено, но Вы можете оставить ссылку на Ваш сайт.

Комментарии закрыты.