до Дня Європи в Україні / to the Day of Europe in Ukraine

15 травня 2019 року, до Дня Європи, кафедрою іноземних мов був проведений захід з популяризації англійської мови: вікторина “Travelling Throughout the English-speaking World”. Всі, хто брав участь у заході, продемонстрували високий рівень знань історії, звичаїв, традицій, символіки англомовних країн. Переможці були нагороджені грамотами.

May 15, 2019. The department of foreign languages held an event on popularisation of the English language. It was a quiz called “Travelling Throughout the English-speaking World”. It was dedicated to the Day of Europe. All the participants manifested the deep knowledge of the history, customs, traditions, symbols of English-speaking countries. The winners were awarded with special diplomas.

P90515-144323 IMG-1be67aa952c211f0108b0ff635d9b551-VIMG-24a4d4a12d36aad73f494eff8c492219-VIMG-b667d20bbf0ea843a71ee2aca0fe769f-V IMG-7eaad5ecdf10227053f3bf66b3b0f978-V

 

 

17 травня 2019 кафедрою іноземних мов УІПА було проведено інтелектуальну англомовну гру “The Five Minds”, яка відбулася в форматі класичного телешоу «Що? Де? Коли?». Організація гри, інтерес до неї й активна участь студентів 1-2 курсів сприяла успішній реалізації триєдиної мети заходу: навчальної (яка передбачала розвиток навичок аудіювання, говоріння та читання й поглиблення обізнаність студентів у англійських ідіоматичних виразів); розвивальної (яка мала на меті розширити горизонти уявлень студентів щодо лінгвокультурних особливостей англомовних країн й створити умови для розвитку соціокультурної компетенції учасників гри, їхнього уміння аналізувати, порівнювати, логічно мислити); виховної (яка сприяла розвитку умінь злагоджено працювати в команді, дослухатися один до одного й коректно сприймати різні точки зору, брати на себе відповідальність за всю команду).
Усі учасники відзначили актуальність, цікавість і високий рівень організації та проведення гри.

An intellectual English-speaking game in the classical format of the world-known TV-show “What? Where? When?” was held by the foreign languages department of Ukrainian Engineering Pedagogics Academy оn Thursday, the ДАТА. Students of the 1-2 years of study took part in the event. The organisation of the game, the student’s enthusiasm and active involvement contributed to the successful realisation of the triune aim of the game: educative (which сalled for the development of the listening comprehension, speaking and reading skills and the English phraseological awareness); developing (which aimed to broaden the horizons of the student’s insight into the linguistics and culture of the English-speaking countries and create the medium for the growth of the sociocultural, analytic and logical thinking capacity in the participants of the game); upbringing (which was to improve the teamwork skills, including listening to each other, being tolerant to the other points of view and being responsible for the whole team).

All participants pointed out the timeliness, the interesting content and the high level of the organisation and implementation of the game.

 

IMG-96066bcb4757d301c6798a77d375132a-V IMG-3028353e8bb9d2ab67ae5ef899e13a34-V IMG-be5d2e43a29d4ccb31912f9bf9800957-V

 

Комментирование на данный момент запрещено, но Вы можете оставить ссылку на Ваш сайт.

Комментарии закрыты.