Запрошення

Картинки по запросу картинки на конференцию по английскому язіку

Шановні студенти! Запрошуємо Вас прийняти участь у Конференції з англійської мови, яка відбудеться 12.11.19 року в 10.00 в аудиторії 401/1. Запрошуються усі бажаючі.

 

Відкрите заняття

7 листопада 2019 р відбулося відкрите заняття з іноземної мови у групі ДКІ-ПО ЗП 19 , ДКІ-ПО М 19, ДКІ-ПО Тр19 в аудиторії 104/2 за темою “Let’s Get Together.Present Continuos Tense for future plans and arrangements”, (викладач Іваненко Вікторія Валеріївна)

Заняття проводилось за чітко розробленим планом, складеним відповідно до програми. Протягом заняття викладач дотрималась усіх принципів навчання, а саме : принципу свідомості й активності студентів; принципу активізації пізнавальної діяльності студенті; принципу науковості; принципу систематичності й послідовності; принципу наочності; принципу емоційності навчання. Під час заняття викладач використовувала: роздатковий матеріал, роздруківки,презентацій по темі, що дало змогу студентам показати хорошу результативність та високий рівень володіння теоретичним, практичним матеріалом, вміння його застосовувати на практиці. Студенти вправно володіли вивченою лексикою, вміло виконували вправи по темі, аналізували тексти та вели діалогічне мовлення. Під час виконання вправ студенти не тільки узагальнювали свої знання з  навчання англійської мови, але й отримали задоволення від заняття.

Основну мету заняття було досягнуто: формувати навички монологічного та діалогічного мовлення за темою, навчити ставити логічні питання в ситуації, навчити вживати лексику за темою, перевірити здатність сприйняття на слух нового тексту, володіти мовними засобами для здійснення іншомовного спілкування; розвивати увагу, пам’ять, комунікативну компетенцію та мовленнєві здібності, інтерес до навчально-пізнавальної діяльності.

IMG_20191111_153913_828

 

Відкрите заняття

7 листопада 2019 р відбулося відкрите заняття з іноземної мови у групі ДМП-ПС-19. Тема: “Food” (старший викладач Бринцева Олена Василівна)

Мета заняття: Закріплення лексичних одиниць з теми “Food”, удосконалення умінь і навичок практичного володіння англійською мовою на тему з усіх видів мовленнєвої діяльності: говоріння, читання та письма;  розвиток граматичних навичок за темою «».

Завдання заняття:

- освітня – збагатити словниковий запас студентів,  узагальнити і систематизувати знання з граматичної  теми; сформувати навички усного спілкування по заданій темі; практикувати студентів у читанні тексту з метою отримання загального уявлення (skimming) та максимально повного й точного розуміння всієї інформації, що міститься в тексті (scanning);

- виховна – виховувати самостійність, зацікавленість у вивченні іноземної мови, чіткість висловлення думки ;

- розвиваючі – розвиток розуміння іноземної мови, розвиток пам’яті, уваги, критичного мислення та мовленої  здогадки, розширення загального і лінгвістичного кругозору студентів, розвиток культури спілкування й мовленнєвої реакції учнів;  формування у студентів вміння здобувати інформацію з текстів, висловлювати власні думки і припущення.

- методична – стимулювати стійкий інтерес до вивчення дисципліни.

 Тип заняття: урок застосування знань, умінь та навичок .

 Вид заняття: практичне заняття.

Методи навчання: репродуктивний.

Матеріально-технічне забезпечення: роздатковий матеріал, відео та аудіо матеріал,  ноутбук, презентація.

Дидактичні матеріали: словники, картки із завданнями та запитаннями.

IMG-b56c3825d570a51d7de8acb40a12907e-V IMG-ec26b89d29783d45f2d68be7526d5e84-V

 

Відкрите заняття

6 листопада 2019 року Ремізанцевою Катериною Олександрівною, кандидатом педагогічних наук, доцентом кафедри іноземних мов було проведено відкрите заняття з дисципліни «Іноземна мова (англійська)» у групі ДМП – Пс КіМ 19.

Тема: Чудеса природи (частина 2)

Результати навчання: студент зможе:

1. Розуміння відеоінформації

2. Обробити текст, прочитаний:

i.  Снімінг для розуміння типів тексту.

ii.  Сканування подробиць та відповіді на запитання з різним вибором.

3. Використовуйте Present Perfect Simple та Present Perfect Continuous.

Конкретні цілі: до кінця уроку студент повинен вміти:

1. Розуміння загальної ідеї даного відео, відповідаючи на всебічні запитання (хто, де, коли, як і чому).

2. Визначте загальну ідею даного тексту, відповідаючи на запитання з множинним вибором та підбираючи слова.

3. Вкажіть конкретну інформацію даного тексту, скануючи деталі.

4. Визнайте використання поточного Perfect Simple та Present Perfect Continuous.

Навчальні посібники: Робочі таблиці для практичного уроку 14, слайди PowerPoint з відео та важливою інформацією, Тестові роздаткові матеріали для перевірки попередніх знань.

IMG-252a68fd563f4f5888edb95023e2217e-V IMG-c32cb6cf8928aca3b7e4e572777842f5-V

 

 

Звіт про проведення олімпіади

Звіт про проведення олімпіади

з англійської мови.

Олімпіада  з англійської мови  відбувалась   06. 11. 2019  року.

Олімпіада проводилась  в  3 тура:

1.  Аудіювання, перевірка розуміння.

2.  Читання, перевірка розуміння.

3. Говоріння, перевірка умінь спілкуватися в усній формі.

Загальна максимальна кількість балів: 100 балів.

В олімпіаді приймали участь 24 студента.

     Переможці:

1 место – Кузнецова

2 место – Галабородько А.

 3 место – Дереза К.

Переможці олімпіади рекомендовані до участі у другому етапі Всеукраїнської олімпіади з іноземних мов.

IMG-f08cefba834e18a5dacb3840de89a4d0-VIMG-72b44b8a008e3a5f4a6583069b88bc2d-V

IMG-7e9aff60f052c9431730c270d85c9094-V

IMG-3ec7d7e69b4ca0ea71ad86fce641ea8c-V    IMG-52e312c709691aa65006a90750da00db-VIMG-4959c4e7c1e0f3057996ef02e8c57299-V

 

Запрошення

Шановні студенти! Запрошуємо Вас прийняти участь у Олімпіаді з англійської мови, яка відбудеться 06.11.19 року в 10.00 в аудиторії 305/1. Запрошуються усі бажаючі.

 

Відкрите заняття

21 жовтня 2019 р. Корнюш Ганною В’ячеславівною, кандидатом педагогічних наук, старшим викладачем кафедри іноземних мов було проведено відкрите заняття з дисципліни «Іноземна мова професійно-ділового спілкування (англійська)» у групі ДТ-ПОХ17.

Практичне заняття було присвячено темі «Mysteries of the World» та переслідувало триєдину мету:

  • навчальну – активізувати, розширити і систематизувати знання з лексики відповідної тематики, поглибити набуті знання з граматики, відпрацювати методу роботи із тестовими завданнями типу «Використання мови»;
  • розвивальну – вдосконалити навички читання, аудіювання, говоріння; розширити уявлення студентів щодо цікавих фактів про наш світ загалом і у царині харчових технологій зокрема;
  • виховну – сприяти розвиткові соціокультурної свідомості студентів, поглибити їхню зацікавленість у професійно релевантних темах.

На практичному занятті було органічно реалізовано усі вищезазначені цілі, повноцінно сформовано позитивний і інтерактивний мікроклімат, раціонально та доцільно підібрано  форми і методи навчання, ефективно поєднано традиційні навчальні технології із цифровими, вибудувано міжпредметну інтеграцію із дисциплінами професійного циклу відповідно до спеціальності, за якою навчаються студенти даної групи, використано низку індивідуальних та групових форм взаємодії, що сприяло формуванню навичок самостійної і командної роботи тощо.

Заняття було відвідано та високо оцінено Бабенко Крістіною Євгеніївною, кандидатом фізико-математичних наук, доцентом, завідувачкою кафедри менеджменту.

IMG-de714f935182193d2d0d374ffb6fed61-V IMG-9ffc32eccd15935890a4d4756a639d12-V

 

 

 

Відкрите заняття

12.10.2019 року відбулося відкрите заняття з іноземної мови професійно-ділового спілкування у групі ДКІ-ПОК16+ПОПг16 в аудиторії  203/2 на тему Media Matters(викладач: Подорожна Аліна Олександрівна).

Мета заняття, яка полягала в удосконаленні умінь і навичок практичного володіння англійською мовою на цю тему з усіх видів мовленнєвої діяльності: говоріння, читання та письма, була повністю досягнута як і наступні задачі заняття:

- освітня – узагальнити і систематизувати знання з теми;  активізувати знання професійної лексики в відповідних ситуаціях, сформувати навички усного спілкування по заданій темі;

 - виховна – формувати професійний світогляд (практичне застосування іноземної мови в майбутній професійній діяльності), професійну культуру;

- розвиваючі – розвиток розуміння іноземної мови, розвиток пам’яті, уваги, критичного мислення, розширення загального і лінгвістичного кругозору учнів.

 - методична – стимулювати стійкий інтерес до вивчення дисципліни.

Практичне заняття було грамотно структуроване. Студенти демонстрували сталий інтерес і зацікавленість протягом заняття.

received_528469561045131[1] received_757932117980345[1]

 

День Європи в Україні

17 травня 2019 кафедрою іноземних мов УІПА було проведено інтелектуальну англомовну гру “The Five Minds”, яка відбулася в форматі класичного телешоу «Що? Де? Коли?». Організація гри, інтерес до неї й активна участь студентів 1-2 курсів сприяла успішній реалізації триєдиної мети заходу: навчальної (яка передбачала розвиток навичок аудіювання, говоріння та читання й поглиблення обізнаність студентів у англійських ідіоматичних виразів); розвивальної (яка мала на меті розширити горизонти уявлень студентів щодо лінгвокультурних особливостей англомовних країн й створити умови для розвитку соціокультурної компетенції учасників гри, їхнього уміння аналізувати, порівнювати, логічно мислити); виховної (яка сприяла розвитку умінь злагоджено працювати в команді, дослухатися один до одного й коректно сприймати різні точки зору, брати на себе відповідальність за всю команду).
Усі учасники відзначили актуальність, цікавість і високий рівень організації та проведення гри.

 

IMG-96066bcb4757d301c6798a77d375132a-V

IMG-3028353e8bb9d2ab67ae5ef899e13a34-V

IMG-be5d2e43a29d4ccb31912f9bf9800957-V

 

 

 

 

 

 

 

Конференція

Кафедрою іноземних мов була проведена конференція 8 листопада 2018 року. Назва конференції “Актуальні питання розвитку українського суспільства щодо процесу ЕС- вибір української молоді”. В конференції приймало участь 14 студентів.

Студенти зробили спробу поглянути зовсім по-іншому на проблему розвитку українського суспільства, запропонувавши власні ефективні стратегії подальшого розвитку. Гідним продовженням стали індивідуальні презентації конкурсних проектів, що були представлені на конференції, одне з яких зібрало під своєю егідою представників студентства, що цікавляться дослідженнями в галузі інформаційних технологій та психології що, безперечно, довело широкий спектр наукових інтересів нашого студентства та наявність у них і здібностей, і справжнього запалу до здійснення наукових розвідок.

Високий рівень кожного учасника та впевненість в тому, що участь у подібних наукових заходах вже є перемогою, підтвердило і довготривале обговорення вельмишановного журі у складі: Зеленіна Г. І. – зав. каф., доц.,к. н., Ремізанцевої К. О.- доц.,к. н., та Корнюш А. В. – асист. каф. Відповідальна за проведення конференції – Вем’ян В. Г. асист. кафедри.

Переможці конференції:

Секція 1. Education and social issues.

І місце –Кузнецова А

ІІ місце – Шалайкін А

ІІІ місце –Іванова А

Секція 2: Science

1 місце:- Федотова Светлана

2 місце:-Малюта С.

3 місце:-Вільховська Д

Секція 3:

1 місце:-Голобородько А

2 місце:Войтенко А.

3 місце:-Дробуш  В.