Universitetskaya St., 16 Kharkiv, 307/1.
733-79-57
fl@uipa.edu.ua

Заняття у науковому гуртку «Наука, освіта, інновації XXI століття: виклики, пріоритети та перспективи досліджень»

Заняття у науковому гуртку «Наука, освіта, інновації XXI століття: виклики, пріоритети та перспективи досліджень»

В Українській Інженерно Педагогічній Академії елементи навчально-дослідницької роботи пронизують весь навчальний процес. Різноманітні види та форми навчально-дослідницької роботи студентів вирізняються за своїм характером, масовістю, професійною направленістю майбутніх інженерів-педагогів у технічних ЗВО, але всі вони спрямовані на формування іншомовної комунікативної компетентності студентів, яка, у свою чергу, є складовою іншомовної системи професійної самоосвіти студентів вищої школи. Активне залучення студентів до навчально-дослідницької діяльності є одним із ефективних шляхів професійної підготовки майбутніх спеціалістів.

На кафедрі Іншомовної підготовки, європейської інтеграції та міжнародного співробітництва УІПА проводяться заняття у науковому гуртку «Наука, освіта, інновації XXI століття: виклики, пріоритети та перспективи досліджень»:

3.11.21 р. Організація виступів студентів з доповідями на науково-практичній конференції УІПА: «The 21st century science, education, innovations: challenges, priorities and research perspectives» (відповідальні: доц. Таукчі О.Ф., асистент Подорожна А.О.).

Студентська наукова конференція як одна з форм організації багатосторонньої комунікації стимулює студентів на активну та самостійну інтелектуальну діяльність, надає їм можливість презентувати результат своєї діяльності, опублікувати експертизу своїх ідей, сприяє розвитку мистецтва ведення дискусії іноземною мовою, формуванню навичок публічного виступу.

Проведення науково-практичної конференції допомагає виявити найбільш підготовлених студентів, розвивати їхню самостійність, індивідуальні творчі інтереси, сформувати почуття відповідальності за доручену справу, усвідомити практичну значущість виконаної роботи та переконатися у її затребуваності, відкрити перспективу інтелектуального зростання кожного учасника.

Студентська наукова конференція в організації багатосторонньої комунікації іноземною мовою визначається як розвиток та формування теоретичних та практичних навичок у пошуково-виконавчої діяльності студентів: збиранні інформації, розвитку аналітичних здібностей, досвіду публічних виступів, практики ведення дискусій, мовної практики.

7.12.21 р. Задніпрянська Н, Чечель Н. та Зінченко Д. взяли участь у Програмі вдосконалення викладання у вищій освіті України (2021-2022 рр.), яка організована Британською Радою в Україні у партнерстві з Інститутом вищої освіти НАПН України, Advance HE (Велика Британія) та за підтримки Міністерства освіти і науки України і Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Зазначені студенти займалися підбиттям підсумків  й обирали кращій навчального курс з числа тих, що були презентовані викладачами університетів (відповідальна: доц. Корнюш Г.В.).

 19 листопада 2021 року — Проведення олімпіади з англійської мови серед студентів УІПА (відповідальна: ст. викл. Бринцева О.В.).

8.02.22 р. Виступи студентів з доповідями на засіданні наукового гуртка, та обговорення перспектив їх подальшої роботи (відповідальні: доц. Таукчі О.Ф., доц. Тупченко В.В., ст. викл. Пасічник М.В., асист. Подорожна А.О.):

1) Байдікова Олеся –  ДМП-Пс 20 -2: Psychology of Colour in Branding, Designand Marketing.

2) Бурлачка Анастасія – ДКI-ПОК 18: Present-Day Challenges Of E-learning

3) Слєпцов Олександр – ДЕУ-М19, ДЕУ-ПО-СО19: Can We Measure Soft Skills?

4) Василянський Павло – ДКІ-ПОМ19: E-learning Industry and its Perspectives.

11.03.22 р. Виступи студентів з доповідями на засіданні наукового гуртка, та обговорення перспектив їх подальшої роботи (відповідальні: доц. Таукчі О.Ф., доц. Корнюш Г.В.):

1)​Ковтун Ганна –  ДМП-Пс 20-2: Gender’s significance in Psychological Practice.

2)​Ребрик Олександра – ДІТ-К21: Practical Time Management Techniques

3)​Клименко Поліна | ДІТ — ПО — ЦТ -21-1: IT project management and itsPerspectives.

8.04.22 р. Планування заходів до Дня Європи в Україні (відповідальний: проф. Зеленін Г.І.).

Результати роботи наукового гуртка: «Наука, освіта, інновації XXI століття: виклики, пріоритети та перспективи досліджень»

Виступи студентів з доповіддю на конференції «The 21st century science, education, innovations: challenges, priorities and research perspectives»

Section 1. Experiences and behavior of individuals in groups.

1. Діана Мовчан:  «Motivation to Study» (науковий керівник: доц. Тупченко В.В.).

2. Олена Забеліна: «The Influence of Temperament on Behavior in ConflictSituations» (науковий керівник: доц. Тупченко В.В.).

3. Юлія Гончарова «What Freud taught us»(науковий керівник: доц. Корнюш Г.В.).

4. Наталія Задніпрянська «An overview of the 4 types of temperament» (науковий керівник: доц. Корнюш Г.В.).

5. Олеся Байдікова «Tactile contact as a way to maintain mental health»(науковий керівник: доц. Таукчі О.Ф.).

6. Катерина Єлькова «Sleep Psychology» (науковий керівник: доц. Таукчі О.Ф.).

7. Ганна Ковтун «Why falling in love gives you butterflies? These swoonysensations we recognize as signs of true love are really more about lust.» (науковий керівник: доц. Таукчі О.Ф.).

8. Альона Татарінова «Temperament types and choosing a career. (науковий керівник: доц. Таукчі О.Ф.).

Section 2. Landmarks and preferences for twenty-first-century learning.

1. Віра Войтенко  «Learning English Through songs and films» (науковий керівник: ст. викл. Бринцева О.В.).

2. Олександра Ребрик  «It’s time to be productive: Time-management tips» (науковий керівник: доц. Корнюш Г.С.).

3. Олександр Слєпцов «How soft skills affect your life and career» (науковий керівник: ст. викл. Пасічник М.В.).

Section 3. Соmputer science and information technologies.

1. Павло Василянський «Advanteges and Disadvanteges of E-learning» (науковий керівник: доц. Тупченко В.В.).

2. Анастасія Бурлачка «Computers — a new era of Technology» (науковий керівник: асист. Подорожна А.О.).

3. Поліна Клименко «Take a cue from the most famous personalities in IT» (науковий керівник: доц. Таукчі О.Ф.).

Section 4Common research paradigms.

1. Поліна Безпала «Important scientific discoveries of the 21st century» (науковий керівник: асист. Подорожна А.О.).

2. Володимир Соловіченко «SpaceX space program» » (науковий керівник: ст. викл. Бринцева О.В.).

Кращі доповіді студентів:

З психології:

1.​Байдікова Олеся –ДМП-Пс 20 -2:  «Tactile contact as a way to maintainmental health» (науковий керівник: доц. Таукчі О.Ф.).

2.​Задніпрянська Наталія –ДМП-Пс20-1: «An overview of the 4 types oftemperament» (науковий керівник: доц. Корнюш Г.В.).

3.​Ковтун Ганна –ДМП-Пс 20 -2: «Why falling in love gives you butterflies? These swoony sensations we recognize as signs of true love are really more aboutlust.» (науковий керівник: доц. Таукчі О.Ф.).

З педагогіки та IT:

1.Василянський Павло – ДКІ-ПОМ19:  «Advanteges and Disadvanteges of E-learning» (науковий керівник: доц. Тупченко В.В.). 

2. Слєпцов Олександр – ДЕУ-М19, ДЕУ-ПО-СО19: «How soft skills affect yourlife and career» (науковий керівник: ст. викл. Пасічник М.В.).

3. Войтенко Віра – ДМП –КТР 20: «Learning English Through songs and films» (науковий керівник: ст. викл. Бринцева О.В.).